******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=2765&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 7
11 maart 2004
Inspraak op ontwerp-allocatieplan sluit aanstaand weekeinde

Dit weekeinde, officieel op zondag 14 maart, sluit de termijn voor de inspraak op het ontwerp-allocatieplan voor CO2-emissierechten. Er zijn op dit moment bij het ministerie van EZ zo'n 25 reacties op het plan binnengekomen.

De reacties beslaan een scala van onderwerpen. Uiteraard is de toepassing van de rekenregels in het algemeen en die op individuele bedrijven in het bijzonder een belangrijke bron van reacties. Zo is er kritiek op de toepassing van de 'correctiefactor' C op procesemissies. Bedrijven met relatief hoge procesemissies vinden dat zij niet in staat zijn deze emissies te reduceren met efficiencyverbeteringen.

Individuele bedrijven wijzen ook op mogelijke fouten in de berekening van hun toewijzing, waarvoor zij direct contact zullen hebben met Novem en het Verificatiebureau Benchmarking Energie. Ook voelen bedrijven zich met de toewijzing van emissierechten te kort gedaan omdat hun groei in de komende jaren hoger zal zijn dan die van de gebruikte sectorale groeifactor of omdat de positie van het bedrijf ten opzichte van de wereldtop nu positiever uitpakt dan in de toegepaste benchmark van 1999.

Een woordvoerder van EZ verwacht tegen het verstrijken van de deadline meer reacties, vooral ook van brancheorganisaties. Alle reacties krijgen een antwoord en zullen ook worden opgenomen in een overzicht in het allocatieplan dat voor 1 april naar de Europese Commissie zal worden gestuurd.

Bedrijven kunnen uiterlijk 14 maart hun schriftelijke reactie nog sturen naar:
Ministerie van Economische Zaken
Inspraak CO2-allocatieplan ALP C/312
t.a.v. dhr. P. van Slobbe
Postbus 20101
2500 EC Den Haag

Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).