******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=3654&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 14
7 juli 2004
Commissie keurt Nederlands allocatieplan onverkort goed

Vanmorgen heeft de Europese Commissie acht nationale plannen voor de toewijzing van emissierechten goedgekeurd. Het Nederlandse plan behoort met dat van Denemarken, SloveniŽ, Ierland en Zweden tot de vijf onvoorwaardelijk goedgekeurde plannen.

De goedkeuring van het Nederlandse plan komt na de tussentijdse aanpassing van Nederland, onder andere met de verlaging van het industriŽle emissieplafond van 115 naar 112 miljoen ton CO2 emissie per jaar. Ook Zweden, Denemarken en Ierland pasten tussentijds hun plannen aan.

De plannen van drie andere lidstaten, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk, zijn onder voorbehoud van enkele technische wijzigingen goedgekeurd. Als deze landen die aanpassingen aanbrengen, worden hun plannen automatisch goedgekeurd. Het besluit van vanmorgen betreft zo'n 5.000 van de naar schatting 12.000 installaties die aan de emissiehandel gaan deelnemen. Voor het complete persbericht zie hier.

Duitsland dient zijn allocatieplan op twee punten aan te passen. Het moet duidelijker aangeven hoe nieuwkomers emissierechten krijgen toegewezen. Ook mag Duitsland niet achteraf de toegewezen hoeveelheid emissierechten voor een installatie wijzigen. De Britten moeten nog wat informatie aanleveren over hoe nieuwkomers in het handelssysteem worden opgenomen en moeten tevens de installaties in Gibraltar opnemen. Oostenrijk moet het doorsluizen van emissierechten van een te sluiten inrichting aanpassen.

Afwachten
De goedkeuring van het Nederlandse allocatieplan betekent overigens nog niet dat de kleine installaties met een uitstoot van minder dan 25 kton CO2 per jaar niet onder de richtlijn hoeven te vallen. Hoewel de Nederlandse overheid daarover een positief oordeel van de Europese Commissie verwacht, is het eindoordeel over dat Nederlandse voorstel aan de collega-lidstaten in het Climate Change Committee. Dit Comitť komt na de zomer weer bijeen.

Ook moet nog een oplossing gevonden worden voor de verlaging van het emissieplafond met drie miljoen ton. De helft daarvan is gevonden in verlaging van de reserve voor nog onbekende nieuwkomers en uitkomsten van beroepsprocedures, over de andere helft voert de overheid nog overleg met de industrie.

Tevens heeft de Europese Commissie aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen landen die nog onvoldoende actie hebben ondernomen voor de implementatie van de richtlijn voor emissiehandel. ItaliŽ en Griekenland krijgen een brief omdat ze hun allocatieplan nog niet hebben ingeleverd. Alle vijftien 'oude' EU lidstaten uitgezonden Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Zweden krijgen een waarschuwing omdat ze op 31 december 2003 nog geen wetgeving van kracht hadden.

Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).