******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=6109&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 24
19 mei 2005

VROM en EZ werken momenteel aan een herziening van de toewijzing van emissierechten CO2 op grond van de tussenuitspraak van de Raad van State over beroepen van 17 bedrijven. Uiterlijk 16 juni moet het nieuwe besluit aan de Raad worden voorgelegd.

"De aanpassingen die wij verrichten zijn allerlei", aldus Hans de Waal van VROM. "Soms is het een kwestie van een nadere motivering, soms ook van een aanpassing van de toewijzing. In totaal zullen we de 'reservevoorraad' van 2,5 miljoen ton CO2 per jaar, die bedoeld was voor deze beroepsprocedure ťn voor onbekende nieuwkomers, naar verwachting nog niet voor de helft aan hoeven te spreken."

De herziening gebeurt in nauw overleg met deze 17 bedrijven. "Maar van een onderhandeling is geen sprake", zegt De Waal. "We willen de uiteindelijke toewijzing steeds objectiveerbaar en gerechtvaardigd houden, anders krijgen we natuurlijk problemen met andere bedrijven."

Met zijn tussenuitspraak stelde de Raad van State vorige maand 17 van de 50 bedrijven die beroep hadden aangetekend (gedeeltelijk) in het gelijk. Staatssecretaris Van Geel van Milieu toonde zich tevreden over de uitkomst, die slechts 'beperkte invloed' op de toewijzing heeft. De overheid krijgt nu tot 16 juni de gelegenheid de toewijzing aan te passen aan het oordeel van de Raad van State. In augustus volgt een nieuwe serie zittingen waarin bedrijven en overheid gehoord zullen worden. Op 13 september velt de Raad van State zijn eindoordeel over de aanpassingen, waarbij de Raad ook zelf nog aanvullende voorzieningen kan treffen.

 • Terug naar Inhoud

 • Op 10 mei is in het Staatsblad de wetgeving voor de NOx-emissiehandel op Nederlandse bodem gepubliceerd. Daarmee gaat per 1 juni aanstaande een in Europa uniek handelssysteem voor stikstofoxiden van start.

  Het systeem is bedoeld om maatregelen te nemen op plaatsen waar die het meest kosteneffectief zijn. De handel zorgt ervoor dat bedrijven kunnen kiezen: of zelf maatregelen nemen, of emissierechten kopen. Omdat de administratieve lasten voor kleinere bedrijven relatief zwaar kunnen zijn, is het voor hen mogelijk gemaakt om in de eerste jaren buiten het systeem voor emissiehandel te blijven.

  Momenteel zijn 99 opt-outs aangevraagd voor het NOx handelssysteem. Een twintigtal bedrijven bleek sowieso niet onder het handelssysteem te vallen, omdat de installaties een kleiner opgesteld vermogen hebben dan 20 MW thermisch. Het aantal positieve beschikkingen is thans 47 en de afwijzingen 6. Een aantal van 46 aanvragen kon, vanwege het ontbreken van nodige informatie nog niet worden beoordeeld.

 • Terug naar Inhoud
 • Deze week legt de Nederlandse Emissie-autoriteit de laatste hand aan de laatste batch vergunningen voor NOx-emissies. "Slechts een paar bedrijven zullen op 1 juni nog geen vergunning hebben, wegens verschillende omstandigheden", zegt Joyce Sikking, hoofd afdeling validatie en vergunningen van de NEa.

  Inclusief de laatste zending, zijn er nu 249 van de 253 bedrijven voorzien van een NOx-vergunning. "Dat is een compliment waard aan alle bedrijven, want er is de laatste weken keihard gewerkt om de monitoringsprotocollen naar onze wensen aan te passen. Daarbij zijn we vaak strikt geweest, omdat we soortgelijke problemen op soortgelijke manier moesten behandelen. Maar we zijn daar volstrekt duidelijk in geweest, voor iedereen transparant."

  De paar resterende bedrijven zonder vergunning zullen na 1 juni terechtkomen bij de afdeling Toezicht en handhaving, die de druk op deze bedrijven om alsnog een vergunning te verkrijgen verder zal opvoeren.

 • Terug naar Inhoud
 • Komende maand organiseert de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) enkele regionale workshops over de manier waarop veranderingen binnen een bedrijf moeten worden gemeld aan de CO2-vergunningverlenende instantie. Er is tevens een handleiding gepubliceerd.

  Veel veranderingen binnen bedrijven, zoals meer of minder brandstofverbruik of een andere verificateur, vallen gewoon onder de systematiek van de monitoring, onderdeel van de vergunning. Maar sommige veranderingen, zoals een uitbreiding van de productie of het toevoegen van een brandstofstroom, kunnen betekenen dat de grondslag van de CO2-emissievergunning voor een inrichting niet meer klopt. De NEa heeft richtlijnen vastgelegd over de manier waarop dergelijke veranderingen moeten worden gemeld.

  Het meldingssysteem gaat uit van twee vuistregels:
  - Het bedrijf zelf heeft de plicht om permanente veranderingen te verwerken in het monitoringsprotocol.
  - Alle veranderingen moeten worden vermeld in het emissieverslag van het jaar waarin die veranderingen plaatsvonden.

  In de gepubliceerde handleiding staat een beslisboom aan de hand waarvan bedrijven kunnen zien welke actie ze moeten ondernemen. In een toelichting staan ook welke veranderingen zonder melding in het monitoringsprotocol kunnen worden opgenomen en welke moeten worden gemeld.

  Bovenstaande geldt nog alleen voor de CO2-vergunningen. De workshops vinden plaats op:
  - 08 juni in Den Bosch
  - 16 juni in Zwolle
  - 22 juni in Utrecht
  - 28 juni in Den Haag

  Na een jaar zal de NEa het meldingssysteem evalueren. Voor NOx komt medio dit jaar een meldingssysteem; ook daarvoor zullen workshops voor geÔnteresseerde bedrijven worden georganiseerd.

  Meer informatie: NEa afdeling Validatie en Vergunningen, 070 3391324, of mail.

 • Terug naar Inhoud
 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).