******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=6712&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
Extra
19 september 2005
Congres Emissiehandel: Balans opmaken en vooruit kijken

Op 14 oktober organiseren de ministeries van EZ en VROM het congres 'Emissiehandel, Balans opmaken en vooruit kijken'. Het doel van het congres is om alle betrokkenen op de hoogte te brengen van de stand van zaken, gezamenlijk terug te kijken op de ervaringen tot nu toe en vooruit te blikken naar de lopende ontwikkelingen op Europees en nationaal niveau.

De deelnemende partijen bestaan uit bedrijven die met emissiehandel in CO2 of NOx te maken hebben of krijgen, intermediaire organisaties en dienstverleners, brancheorganisaties, het bevoegde gezag Wet Milieubeheer (provincies en gemeenten) en partijen uit de advieswereld.

Het ochtendgedeelte staat in het teken van actuele zaken, zoals de verplichtingen die het afsluiten van een emissiejaar met zich meebrengt en het allocatieplan voor de tweede handelsperiode 2008-2012. Het tweede dagdeel is gewijd aan de beleidsontwikkelingen voor zowel CO2 als NOx.

Daarna is er tijdens een viertal workshops gelegenheid voor het stellen van vragen. In de workshops komen onderwerpen aan bod zoals de gevolgen van emissiehandel voor kleine(re) bedrijven, de ontwikkeling van de markt(en) en toezicht en handhaving door de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa).

Het congres vindt plaats in congrescentrum de Reehorst in Ede en duurt van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur. Hier staat een voorlopig programmaoverzicht.

Wilt u deelnemen aan het congres, meldt u zich dan zo snel mogelijk (vůůr 6 oktober) aan via www.congrespartners.nl.Aanmelding is alleen mogelijk via deze site. U dient zich ook op te geven voor de twee workshops die u wilt volgen. Bij een overschot aan deelnemers worden aanmeldingen naar datum van ontvangst behandeld. Voor vragen over het congres kunt u terecht bij Congrespartners.

Het congres is een initiatief van de Kerngroep 'CO2 Emissiehandel'. Hierin participeren VROM, EZ en VNO-NCW.


WORKSHOPS: (Keuze tussen A of B en C of D)
A. Marktontwikkelingen en financiŽle aspecten
B. Monitoring van emissies: uitwisseling van praktische ervaring door bedrijven
C. Toezicht en handhaving
D. Emissiehandel: uitwisseling van ervaring tussen kleine en grote bedrijven


Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).