******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=7990&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 37
19 juni 2006

Vorige week hebben zo'n 500 bedrijven een brief van het ministerie van EZ gekregen met daarin de indicatieve toewijzing van emissierechten voor de periode 2008-2012. Uit de indicatieve cijfers blijkt dat het uiteindelijke volume aan emissierechten 14% lager ligt dan de gezamenlijke emissies op grond van historische gegevens en groeicijfers.

In de berekening van de toewijzing aan alle bedrijven wordt een 'kaasschaaf' toegepast. Deze c-factor moet zorgen dat de totale aanvraag voor emissierechten (op basis van historische emissies en een groei van de sector) in overeenstemming is met het plafond dat nodig is om de Kyoto-doelstellingen te halen. Voor de tweede handelsperiode valt de c-factor met 0,86 aanzienlijk lager uit dat de 0,97 waarmee in de eerste allocatie is gerekend.

Een verklaring daarvoor kan zijn dat bedrijven konden kiezen welke historische basisjaren voor de berekening mochten worden gebruikt. "Bedrijven hebben natuurlijk gekozen voor de jaren met de hoogste emissies", verklaart Nicole van Klaveren van EZ. "Maar de lage c-factor is ook wel een indicatie dat de toewijzing in de tweede handelsperiode waarschijnlijk een stuk krapper zal zijn."

Naast de lage c-factor krijgen elektriciteitsproducenten ook nog te maken met een extra korting van 15% (uitgezonderd de eerste 350 gigawattuur).

Voor meer informatie en de lijst van indicatieve toewijzingen

Het ontwerp-toewijzingsplan van emissierechten voor 2008-2012 lijkt zonder grote kleerscheuren door de Tweede Kamer te komen. Sommige Kamerleden zien het vastgestelde emissieplafond liever nog verder dalen, maar daarvoor lijkt geen meerderheid. Wel wil de Kamer – vermoedelijk voor de zomer – nog over het plan oordelen voordat het naar Brussel wordt gestuurd.

In een debat over het nieuwe toewijzingsplan, vorige week donderdag, bleek de Kamer zich bijna unaniem gepasseerd te voelen in de besluitvorming over het nieuwe allocatieplan. Over enkele belangrijke besluiten, zoals over de 15% korting op de emissierechten aan elektriciteitsproducenten, wil de Kamer nog een eindoordeel vellen. Ook de bestemming van de gekorte rechten staat nog ter discussie. Het kabinet wil 1/3de deel toewijzen aan de grote elektriciteitsverbruikers en de rest verkopen, om de MEP-heffing, die nu nog door de kleinverbruiker wordt betaald, te gaan financieren. De Kamer wil ook eerst nog met minister Brinkhorst van EZ in (besloten) discussie over de regeling om grootverbruikers van elektriciteit te compenseren voor de gestegen stroomprijzen.

Het ontwerp-toewijzingsplan moet volgens Europese regelgeving al op 30 juni bij de Europese Commissie liggen, maar die deadline wordt niet gehaald. Staatssecretaris Van Geel van VROM drong bij de Tweede Kamer wel aan op haast om het plan toch zo snel mogelijk naar Brussel te sturen. "We willen het bedrijfsleven zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Als we te lang wachten, komt dat uitsluitsel door de beroeps- en inspraakprocedures mogelijk na 1 januari 2008." Dat is de startdatum voor de tweede handelperiode.

Een complicerende factor bij de besluitvorming is ook de vraag of andere landen op enkele punten dezelfde strategie volgen als Nederland. De Kamer vroeg expliciet naar de 15% korting voor de stroomproducenten, waarop Brinkhorst antwoordde dat ook Duitsland en BelgiŽ dit percentage hanteren. Het kabinet houdt bij de indiening van het allocatieplan zelf een slag om de arm ten aanzien van de definitie van de term 'verbrandingsinstallatie'. Als installaties in het buitenland door een andere interpretatie buiten het emissiehandelssysteem zouden vallen, past Nederland zijn plan ook aan.

Brinkhorst kwam overigens de elektriciteitssector tegemoet met de mededeling dat nieuwe elektriciteitscentrales niet zullen worden gekort. Zij zullen hun emissierechten krijgen zoals elke andere nieuwe installatie, namelijk naar de stand der techniek. "Nog een keer extra korten zou dubbelop zijn", lichtte zijn collega Van Geel toe.

Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).