******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=9425&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 46
4 april 2007

De Nederlandse bedrijven die deelnemen aan de CO2-emissiehandel, hebben in 2006 bijna 4 miljoen ton CO2 minder uitgestoten dan in 2005, een daling van 4,5 %. Net als in 2005, was er in 2006 opnieuw een overschot aan emissierechten.

Dit blijkt uit cijfers die bedrijven onlangs aan de Nederlandse Emissieautoriteit hebben gerapporteerd. 203 Nederlandse bedrijfslocaties (99,5% van alle uitstoot binnen de emissiehandel, inclusief drie nieuwe locaties) emitteerden in 2006 76,3 Mton CO2, tegen 80,0 Mton in 2005. De bedrijfslocaties ontvingen in 2006 van de Nederlandse overheid 86,3 miljoen emissierechten, dezelfde hoeveelheid als in 2005 en 2007. Voor de periode na 2007 wordt momenteel een nieuwe toewijzing voorbereid.

Om aan hun verplichtingen voor het Europese systeem van CO2-emissiehandel te voldoen, moeten de bedrijven vůůr 1 mei 76,3 miljoen emissierechten inleveren bij de NEa. De individuele emissies, die zijn geverifieerd, zijn opvraagbaar in Community International Transaction Log (CITL), het centrale register dat alle gegevens uit de nationale registers koppelt.

De gerapporteerde emissiecijfers zijn beoordeeld en bevestigd door geaccrediteerde verificatiebureaus. De NEa controleert deze steekproefsgewijs en heeft de bevoegdheid ze alsnog aan te passen.

EU cijfers
Afgelopen maandag maakte de Europese Commissie alle reeds geverifieerde cijfers van emissies in 2006 openbaar. Van ongeveer 95% van alle emissies die onder het Europese systeem vallen zijn nu de geverifieerde cijfers over 2006 bekend. Omdat nog niet alle cijfers van alle deelnemende bedrijfslocaties bekend zijn, kan niemand nog zeggen of de emissies in de EU ten opzichte van 2005 zijn gestegen of gedaald. In de telling was afgelopen maandag nog ongeveer 80% van de toegewezen 86 miljoen ton CO2 in Nederland geverifieerd.

  • Terug naar Inhoud
  • Op 15 mei aanstaande organiseren de ministeries van EZ en VROM, VNO/ NCW en de Nederlandse Emissieautoriteit NEa het zevende overheidscongres Emissiehandel. Het thema van deze editie is 'Emissiehandel in een veranderend klimaat'. Het congres vindt plaats in de Reehorst te Ede.

    In het plenaire ochtendprogramma geven diverse sprekers een toelichting op actuele beleidsontwikkelingen in de NOx- en CO2-emissiehandel. Ook presenteert de NEa de resultaten van het afsluiten van handelsjaar 2006. Het middagprogramma is naar keuze in te vullen. Voor bedrijfslocaties die al een emissievergunning hebben zijn er relevante sessies over bijvoorbeeld CO2-afvang en -opslag en CDM/JI rechten. Voor nieuwe bedrijfslocaties die vanaf 2008 onder het systeem van CO2-emissiehandel komen te vallen, is er een parallelle sessie over Emissiehandel voor nieuwkomers. In die sessie geeft de NEa uitleg over de werking van het systeem van emissiehandel en de verplichtingen die daarmee gepaard gaan.

    De dag wordt van 16.00 tot 17.30 afgesloten met een borrel.

    U kunt zich via deze website aanmelden. Het programma komt binnenkort beschikbaar op de website www.CO2-allocaties.nl . De toegang is gratis.

  • Terug naar Inhoud
  • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).