******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=11271&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 58
25 augustus 2008

Vandaag 25 augustus sluit de termijn waarop bedrijven hun zienswijzen over het ontwerp-toewijzingsbesluit kunnen indienen. De zienswijzen moeten uiterlijk voor twaalf uur vanavond op de e-mail staan, of met dagtekening van vandaag bij de post worden bezorgd.

Met de publicatie op maandag 14 juli startte de inspraakronde van precies zes weken. Na verwerking van de ingediende zienswijzen zal het Nationaal Toewijzingsbesluit 2008-2012 worden vastgesteld. Voordat de emissierechten op de bedrijfsaccounts in het nationale en het Europese register kunnen worden geboekt, zijn er nog een controleronde en de definitieve toestemming van de Europese Commissie nodig.

Na vaststelling van de toewijzing krijgen bedrijven die al eerder een zienswijze hadden ingediend nog zes weken de tijd om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Daarop kan de overheid een verweer schrijven, waarna de Raad van State medio maart 2009 een tussenuitspraak kan doen die kan leiden tot wijzigingen in het besluit. Daarna is nog vier weken beroep mogelijk. Medio augustus 2009 is de einduitspraak.

Zienswijzen moeten uiterlijk vandaag (maandag 25 augustus) naar:
N. Atmaca,
directie Bronnen en Emissies,
IPC 650,
Postbus 30945,
2500 GX Den Haag,
Of email naar Nermin.Atmaca@minvrom.nl.

In beide gevallen: onder vermelding van 'zienswijze ontwerp nationaal toewijzingsbesluit' en het referentienummer BREM 2008068666.

 • Terug naar Inhoud

 • Nederland zal dit jaar nog geen Europese emissierechten veilen. De eerste tranche van de voorgenomen veiling van ongeveer 4 miljoen rechten was oorspronkelijk gepland voor dit jaar maar wordt nu uitgesteld totdat het allocatieproces van de rechten volledig is afgerond.

  De te veilen hoeveelheid van 4 miljoen emissierechten over 2008 is ontstaan uit de korting voor de zogenoemde 'windfall profits' door elektriciteitsbedrijven. Deze bedrijven kregen in het verleden gratis emissierechten toegewezen en berekenden toch de marktwaarde van die emissierechten door aan hun klanten.

  De deelnemende bedrijven zijn inmiddels via het ontwerp-toewijzingsbesluit geÔnformeerd over hun individuele allocatie. De bedrijven hebben tot vandaag, 25 augustus, de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen tegen hun toewijzing. Na verwerking van de zienswijzen volgt nog de beroepsprocedure bij de Raad van State die tot aan de einduitspraak 40 weken duurt. "We willen absoluut voorkomen dat we rechten veilen die we niet blijken te hebben", aldus Julia Williams van VROM. "Daarom volgen we de zienswijzen en de beroepsprocedure heel nauwgezet. Zodra we zeker zijn van de totale hoeveelheid toegewezen rechten, kan er geveild gaan worden.

  Hoewel het niet helemaal is uitgesloten dat de veiling van de eerste tranche nog dit jaar zal plaatsvinden, zullen de eerste rechten waarschijnlijk pas in 2009 worden geveild. Wellicht gebeurt dat pas na 1 mei – de deadline waarop bedrijven hun emissierechten over 2008 moeten hebben ingeleverd. Bedrijven komen daardoor echter niet in de knel omdat op die datum ook al de emissierechten over 2009 zullen zijn bijgeschreven.

  Het Agentschap van FinanciŽn dat de veiling zal uitvoeren heeft de Europese tenderprocedure - om banken te selecteren die als tussenpersoon bij de veiling gaan opereren - voorlopig stopgezet. De tender zal weer worden opgepakt als de verantwoordelijke departementen groen licht geven voor het opzetten van de veiling.

 • Terug naar Inhoud

 • Op 12 september aanstaande organiseert de Europese Commissie een bijeenkomst in Brussel over de monitoring en de rapportage over afvang en opslag van CO2 (CCS) binnen het emissiehandelssysteem. Uiterlijk vandaag kunnen stakeholders in de emissiehandel zich opgeven bij Beata.MALKOWSKA@ec.europa.eu. Deelname moet daarna door de Commissie worden bevestigd.

  De bijeenkomst wordt gehouden naar aanleiding van de voorstellen van de Europese Commissie voor een wettelijk raamwerk voor CCS van begin dit jaar. Volgens dit voorstel zullen afvang en opslag van CO2 worden gehonoreerd binnen het emissiehandelssysteem. Daarvoor zijn richtlijnen nodig voor de monitoring en rapportage over CCS. De opties voor deze richtlijnen zijn nu op een rij gezet door Ecofys Duitsland en samengevat in een document dat tijdens de stakeholders meeting zal worden besproken.

 • Terug naar Inhoud
 • Vanaf 1 september aanstaande neemt de overheid aanvragen voor emissierechten in behandeling van nieuwkomers en uitbreidingen die niet zijn opgenomen in het ontwerp-toewijzingsbesluit.

  De aanvragen vannieuwkomers en uitbreidingen worden volgens de wet na 1 september behandeld. Dezebedrijven krijgen later nog apart een ontwerp-toewijzing met bijbehorende gelegenheid om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de voorgenomen allocatie van emissierechten. Die toewijzing is nu nog niet bekend. Paul van der Lee van VROM: "We hebben een briefwisseling met de tuinbouwsector gehad waarin we duidelijk hebben gemaakt dat nieuwkomers niet met de inspraakronde voor het ontwerp-toewijzingsbesluit hoeven mee te lopen. Verder hebben we duidelijk gemaakt dat bedrijven die nog wachten op een ontvangstbevestiging van hun aanvraag die binnenkort ook krijgen."

 • Terug naar Inhoud
 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).