******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiëren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=11471&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 61 Nieuwsflash
18 november 2008

Het ministerie van VROM garandeert dat de emissierechten voor het jaar 2008 uiterlijk in november zijn bijgeschreven op de rekeningen van bedrijven in het Register CO2 Emissiehandel. Angelique Berg, directeur van de Directie Klimaat en Luchtkwaliteit, bevestigt dat: "Wij zorgen ervoor dat de rechten op tijd zijn verleend zodat bedrijven die op 1 december emissierechten moeten leveren, aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen."

De garantie komt op een moment dat sommige bedrijven ongerust zijn geworden over de mogelijkheid dat zij per 1 december geen emissierechten kunnen leveren zoals zij contractueel met afnemers zijn overeengekomen. Op 5 november stuurde VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes een brief aan de ministers van VROM en EZ over de vertraging. De rechten voor 2008 hadden oorspronkelijk per 1 maart geleverd zullen worden. Overigens is de vertraging een EU-breed probleem, want veel landen hebben pas onlangs hun rechten kunnen bijschrijven in de registers en een aantal landen moet dat nog steeds doen.

Angelique Berg zegt dat VROM zich al vroeg bewust was van de problemen: "Dat is vervelend, vooral omdat we al weken eerder dachten duidelijkheid te hebben. We hebben in onze contacten met bedrijven ook steeds aangegeven dat we dit probleem wilden oplossen." Julia William van VROM voegt toe: "We – en dan heb ik het vooral over Paul van der Lee en zijn ondersteuning bij SenterNovem – hebben ons de afgelopen maand in allerlei bochten gewrongen om de laatste discussies met de Commissie tot een goed einde te brengen. Het pleit is nu wel geslecht en daarom is de garantie mogelijk." VNO-NCW toont zich tevreden over de garantie. Secretaris Milieuzaken Wiel Klerken: "Die garantie is mooi, want bedrijven hebben posities ingenomen in de verwachting dat ze konden beschikken over de rechten. Kennelijk heeft de brief een goede invloed gehad."

De tijd begon te dringen omdat de datum van 1 december in veel Europese contracten een standaard geworden voor de 'clearing'. Die leveringsdatum kwam om verschillende redenen in gevaar. Hoewel het nationale toewijzingsbesluit voor goedkeuring nog slechts de handtekening van de ministers behoeft, vindt er nu nog communicatie plaats tussen de overheid en de Europese Commissie over de definitieve cijfers.

"De Commissie heeft het plafond van het allocatieplan van juli dit jaar wat omlaag geschroefd," legt Paul van der Lee van VROM uit. "Het gaat om het optellen en aftrekken van de toewijzing van de bijkomende en afvallende bedrijven. Na deze aanpassing, weten we nu welk plafond we minimaal hebben en hoeveel bedrijven dus minimaal krijgen toegewezen. Op één punt hebben we nog discussie met de Commissie, maar dat kan niet leiden tot een lagere toewijzing."

De Commissie heeft toegezegd om de cijfers binnen een week definitief goed te keuren, waardoor de Nederlandse Emissieautoriteit voldoende tijd heeft om de rechten in het Register bij te schrijven. Na ondertekening zal het nationaal toewijzingsbesluit ook naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).