******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=11506&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 62 Nieuwsflash
28 november 2008
Nederlandse emissierechten verleend

Gisteren zijn alle CO2-emissierechten voor 2008 bijgeschreven op de rekeningen van de Nederlandse deelnemers aan het EU systeem voor emissiehandel.

In totaal zijn 76,76 miljoen ton aan CO2-emissierechten op de rekeningen van 341 bedrijven in het CO2-register bijgeschreven. Met de verlening van gisteren kunnen de bedrijven op 1 december voldoen aan hun contractuele leveringsplichten, zoals eerder was gegarandeerd door het ministerie van VROM.

De verlening volgde op de ondertekening van het nationaal toewijzingsbesluit, afgelopen maandag 24 november, door de bewindslieden van EZ en VROM. De deelnemende bedrijven en de Eerste en Tweede Kamer hebben inmiddels het besluit toegestuurd gekregen.

Aanstaande maandag 1 december wordt de kennisgeving in de Staatscourant gepubliceerd en begint de beroepstermijn van zes weken te lopen. Belanghebbenden hebben dan tot en met 12 januari 2009 de gelegenheid om beroep in te stellen tegen het besluit.

Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).