******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=11783&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 68
11 juni 2008
Concept-aanpassingswet klaar voor consultatie

Vanaf vandaag staat de concept-aanpassingswet voor CO2-emissiehandel op de website van SenterNovem. De ministeries van VROM en EZ houden over dit wetsvoorstel een openbare consultatie. Bedrijven mogen tot en met 1 juli reageren op de voorstellen.

Het gaat om een viertal wijzigingen in de wet: een verkorte procedure voor de vergunningverlening, een wijziging in de aanvraag voor emissierechten door nieuwkomers, enkele nieuwe bepalingen over specifieke typen emissierechten (CDM- en JI-rechten) en de koppeling van opvang, transport en opslag van CO2 aan het systeem voor emissiehandel. Zie ook het artikel in de vorige Nieuwsbrief Emissiehandel.

Bedrijven hebben tot en met 1 juli 2009 de gelegenheid om op het conceptvoorstel (Memorie van Toelichting) te reageren door een e-mail te sturen naar rick.van.vliet@minvrom.nl. Bij het opstellen van het definitieve voorstel zullen de gemaakte opmerkingen worden betrokken. Er zal echter niet individueel op alle reacties worden gereageerd.

Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).