******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=11807&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 69 Newsflash
14 juli 2009
Congres Emissiehandel op 17 september

De ministeries van VROM en EZ organiseren op 17 september aanstaande het Congres Emissiehandel 2009. Het congres is vooral gericht op de handelsperiode 2013-2020, de periode waarop de nieuwe EU Richtlijn over emissiehandel van toepassing is. De lopende handelsperiode zal ook aan de orde komen.

Voor de handelsperiode vanaf 2013 worden nu belangrijke elementen voorbereid. De conferentie zal onder andere aandacht besteden aan veiling van emissierechten, de allocatie volgens Europese benchmarks en de maatregelen tegen het dreigende vertrek van CO2-intensieve industrie naar landen buiten de EU ('carbon leakage').

Het congres vindt plaats in De Doelen in Rotterdam en deelname is gratis. Binnenkort komt er meer informatie over het programma – met plenaire en parallelle sessies - en over de aanmelding voor het congres.

Op het congres bestaat de mogelijkheid een stand in te richten. Belangstellenden kunnen zich richten tot Yoni Dekker van VROM.

Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).