******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=11814&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 70 Nieuwsflash
24 juli 2009
Emissiehandel congres 2009
Emissiehandel na 2012: (kool)stof tot nadenken!

Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven voor het Emissiehandel Congres 2009. De ministeries van VROM en EZ organiseren dit congres op 17 september 2009 in de Doelen in Rotterdam. Het congres is met name gericht op de handelsperiode 2013-2020, de periode waarop de nieuwe EU Richtlijn over emissiehandel van toepassing is. De toegang tot het congres is gratis.

Opgeven voor het congres kan via de website www.emissiehandelcongres2009.nl. Op deze site is ook het programma te vinden. Aan het begin en aan het eind van de dag vinden verschillende plenaire sessies plaats, onder andere over de herziening van de richtlijn en de komende Klimaattop in Kopenhagen (in december).

Tevens kunnen deelnemers zich op de site opgeven voor drie parallelsessies, met keuze uit negen onderwerpen. Daaronder Afvang en Opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) en het Europese emissiehandelssysteem (Emissions Trading System, ETS), veilen van rechten, allocatie van gratis rechten in de periode vanaf 2012, uitvoering van monitoring en verificatie en koppeling van ETS aan andere systemen buiten de EU. Er zijn parallelsessies die verschillende keren worden gehouden, zodat niemand een interessant onderwerp hoeft te missen.

Op het congres bestaat nog steeds de mogelijkheid een stand in te richten. Belangstellenden kunnen zich richten tot Yoni Dekker van VROM.

Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).