******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=11815&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 71
7 augustus 2009

Het gewijzigde nationaal toewijzingsbesluit is op 28 juli vastgesteld door de ministeries van VROM en EZ en op 3 augustus verzonden naar de betreffende bedrijven. In het toewijzingsbesluit worden emissierechten voor de periode 2008 tot 2012 toegewezen aan Nederlandse bedrijven.

Bedrijven hadden de gelegenheid om tegen de voorgaande versie van het besluit in beroep te gaan. In mei verklaarde de Raad van State drie van de vierenveertig beroepen gegrond. Naar aanleiding van deze uitspraak is het nationale toewijzingsbesluit enigszins gewijzigd, voor Corus, Essent en NXP semiconductors. Tegen het gewijzigde besluit kan wederom beroep worden aangetekend binnen vier weken vanaf de publicatie, door belanghebbenden die geraakt zijn door de wijzigingen.

 • Terug naar Inhoud
 • Het Emissiehandel congres 2009 vindt plaats op 17 september 2009 in de Doelen in Rotterdam. Het congres wordt georganiseerd door de ministeries van VROM en EZ en is vooral gericht op de handelsperiode 2013-2020, de periode waarop de nieuwe EU Richtlijn over emissiehandel van toepassing is. De toegang tot het congres is gratis.

  Opgeven voor het congres kan via de website www.emissiehandelcongres2009.nl. Op deze site is ook het programma te vinden. Aan het begin en aan het eind van de dag vinden verschillende plenaire sessies plaats, onder andere over de herziening van de richtlijn en de komende Klimaattop in Kopenhagen (in december).

  Tevens kunnen deelnemers zich op de site opgeven voor drie parallelsessies, met keuze uit negen onderwerpen, waaronder afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) en het emissiehandelssysteem (ETS), veilen van rechten, allocatie van gratis rechten in de periode vanaf 2012, uitvoering van monitoring en verificatie en koppeling van ETS aan andere systemen buiten de EU. Er zijn parallelsessies die verschillende keren worden gehouden, zodat niemand een interessant onderwerp hoeft te missen.

  Op het congres bestaat nog steeds de mogelijkheid een stand in te richten. Belangstellenden kunnen zich richten tot Yoni Dekker van VROM.

 • Terug naar Inhoud
 • De Europese Commissie heeft op 1 juli 2009 met belanghebbenden een aangepaste lijst besproken van sectoren die het risico lopen van 'carbon leakage'.

  Vanaf 2012 wordt in het Europese emissiehandelssysteem rekening gehouden met 'carbon leakage' sectoren. Bedrijven in deze sectoren zouden vanwege oneerlijke concurrentie kunnen wegvluchten naar landen buiten de EU, waar de regelgeving minder streng is. Zolang er geen mondiaal klimaatakkoord is waarin dit wordt geregeld, zouden deze bedrijven niet hoeven meedoen aan een veiling van emissierechten, maar hun rechten gratis krijgen. Dit betekent niet dat de bedrijven alle rechten krijgen die ze nodig hebben. Ook deze bedrijven moeten bijdragen aan het behalen van de doelstelling.

  Volgens de criteria vallen sectoren onder 'carbon leakage' als zij CO2-kosten maken die hoger zijn dan 5% van de toegevoegde waarde van het bedrijf en daarnaast meer dan 10% van hun productie exporteren. Als zij meer dan 30% exporteren, hoeven de sectoren niet meer aan het kostencriterium te voldoen. Wanneer de kosten voor emissiehandel meer dan 30% van de toegevoegde waarde bedragen vervalt het exportcriterium.

  In december wordt de lijst met 'carbon leakage' sectoren vastgesteld door de Europese Commissie. Daarna zal worden bekeken of de lijst nog moet worden aangepast naar aanleiding van de onderhandelingen over een mondiaal klimaatakkoord in Kopenhagen, die ook in december plaatsvinden. Eerder werd op aandringen van de industrie al een voorlopige lijst gepubliceerd van de sectoren die daarvoor in aanmerking komen (zie nieuwsbrief nr. 67). Sindsdien heeft de commissie suggesties vanuit de industrie verwerkt en grote vorderingen gemaakt bij het verzamelen van data. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie een nieuwe voorlopige lijst gepubliceerd. De nieuwe lijst valt iets gunstiger uit voor de sectoren in vergelijking tot de vorige lijst. Ongeveer 30% van de emissies onder het emissiehandelssysteem zal onder een 'carbon leakage' sector vallen. De commissie hoopt binnenkort een definitieve lijst te kunnen publiceren.

 • Terug naar Inhoud
 • Staatsecretaris de Jager van FinanciŽn heeft de regelgeving over btw op emissierechten gewijzigd. In plaats van de verkoper, moet nu de afnemer van emissierechten de btw afdragen aan de staat. De Jager ging over op deze wijziging omdat er aanwijzingen waren van carrousel fraude. Bij deze fraude worden emissierechten in het buitenland gekocht tegen 0% btw. Als de rechten vervolgens doorverkocht worden, wordt er wel btw in rekening gebracht, zonder dit af te dragen aan de fiscus. Omdat deze BV's vaak na een paar maanden alweer worden opgedoekt, is het geld moeilijk terug te vorderen. De nieuwe btw regels zijn sinds 15 juli van kracht.

 • Terug naar Inhoud
 • De Europese commissie heeft het vaststellen van een emissieplafond voor de luchtvaart sector voorlopig uitgesteld. De luchtvaart sector gaat vanaf 2012 deel uitmaken van het emissiehandelssysteem. Luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van Europese luchthavens – dus ook niet-Europese maatschappijen - moeten dan emissierechten overleggen voor alle vluchten in en uit de EU.

  De Europese Commissie was niet in staat om het emissieplafond van de luchtvaartsector op de geplande datum, 2 augustus, bekend te maken. Ze had meer tijd nodig voor het controleren van alle data die was aangeleverd en voor het beantwoorden van vragen vanuit de sector. Wanneer het emissieplafond voor de luchtvaartsector wel wordt gepubliceerd is niet bekend.

 • Terug naar Inhoud
 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).